Hướng dẫn sử dụng và Cách chỉnh giờ đồng hồ Casio STL-S100H

Hướng dẫn sử dụng và Cách chỉnh giờ đồng hồ Casio STL-S100H một cách đơn giản và dễ dàng sẽ được Casiovietnam hướng dẫn bạn một cách cụ thể và chi tiết trong bài viết sau đây:

1, Cách chỉnh giờ đồng hồ STL-S100H đơn giản

a, Các chế độ của đồng hồ STL-S100H mà bạn nên biết

Các Chế độ

Chức năng

Khoảnh khắc

 • Hiển thị thời gian thành phố 
 • Đặt thời gian, ngày tháng và thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Đồng hồ bấm giờ

 • Đo thời gian trôi qua
 • Ghi lại thời gian ghép / chia và ngày và giờ khi bắt đầu đo thời gian

Thu hồi dữ liệu

Hiển thị dữ liệu được ghi trong chế độ đồng hồ bấm giờ

Hẹn giờ

Thiết lập và đo thời gian

Giờ thế giới

Hiển thị thời gian tại 48 thành phố (31 múi giờ) trên toàn thế giới

Báo động

 • Đặt thời gian báo thức
 • Cài đặt tín hiệu thời gian BẬT / TẮT

b, Ý Nghĩa các nút chỉnh trên đồng hồ Casio STL-S100H-2AVDF

– Nút A: Là nút khởi động và thoát lúc điều chỉnh.

– Nút B: Là nút để giảm số khi chỉnh giờ, 

– Nút C: Là nút để xem chức năng và chuyển sang nơi cần chỉnh.

– Nút D: Là nút để tăng số lúc chỉnh giờ.( Lap/Start)

- Nút L: Nút Đèn, nút seach tìm kiếm


cách chức năng chính và nút chỉnh trên mặt đồng hồ
Chi tiết mặt đồng hồ STL-S100H-2A

c, Cách chỉnh giờ đồng hồ Casio STL-S100H-2AVDF

 Hãy nhấn nút C chọn tới chế độ giờ hiện hành (chế độ có hiển thị tháng ngày và giờ)

chỉnh nút C

– Nhấn nút A cho đến khi phần giây của đồng hồ lấp láy.

– Nhấn nút C để chuyển sang nơi cần chỉnh (giây, giờ (chữ viết tắt khu vực), phút, chế độ 12/24, tháng, ngày, năm).

– Dùng nút B và D để thay đổi (tăng giảm số) khi chỉnh giờ – Sau khi chỉnh giờ xong nhấn nút A để thoát.

Lưu ý: 

Khi sử dụng tại Nhật Bản, không cần thay đổi so với cài đặt ban đầu tại thời điểm mua . Các cài đặt ban đầu tại thời điểm mua như sau.

Thành phố: Tokyo (TYO)

Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian thiết lập : OFF

 • Kiểm tra thành phố đại diện của khu vực ( múi giờ ) sẽ được sử dụng .

 UTC (Giờ phối hợp quốc tế và múi giờ

+ Đối với khách hàng ở Việt Nam nằm ở múi giờ thứ 7 bởi vậy khi chỉnh giờ ta luôn để đồng hồ ở chế độ BKK

DST là giờ mùa hè ở Châu Âu, luôn để OFF, giả dụ để ON đồng hồ sẽ chạy tốc độ hơn một giờ so với giờ thường ngày.

>> Bạn chỉ cần chọn đúng múi giờ sau đó chọn nút A để kết thúc phần giờ sẽ được cập nhật theo múi giờ

Đối với thành phố quê hương, chọn một thành phố trong cùng múi giờ với địa điểm mà đồng hồ này được sử dụng từ 48 thành phố (31 múi giờ) trong danh sách mã thành phố. Ngoài ra, hãy đặt thời gian tiêu chuẩn hoặc thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) theo quốc gia hoặc khu vực bạn sử dụng. Nếu thành phố quê nhà không chính xác, thời gian của Thế giới Thành phố Thời gian có thể không được hiển thị chính xác.

Lưu ý khi Nhấn B hoặc D để thay đổi các cài đặt sau

Thay đổi mục

Hoạt động

Chuyển đổi giữa 12 giờ (12 giờ) và 24 giờ (24 giờ)

Nhấn nút D

Đặt lại giây thành 00

Nhấn nút D

Thay đổi "giờ" và "phút"

B hoặc D

Nhấn nút

Thay đổi "Năm" "Tháng" "Ngày"

B hoặc D

Nhấn nút

chế độ

Danh sách múi giờ của 48 thành phố mà bạn nên biết:

múi giờ khu vực trên thế giới

Bảng viết tắt và danh sách múi giờ 48 thành phố

Thời gian

Khu

Tên thành phố

YVR

VANCOUVER

- 8

Vancouver

SALMON

LOS ANGELES

- 8

Los Angeles

YEA

EDMON

- 7

Sê-ri

THE

KHÔNG BAO GIỜ

- 7

Denver

MEX

THÀNH PHỐ MEXICO

- 6

Thành phố Mexico

CHI

CHICAGO

- 6

Chicago

NYC

NEWYORK

- 5

New York

SCL

SANTIAGO

- 4

Santiago

YHZ

HALIFAX

- 4

Quảng trường

YYT

CÔNG VIỆC SAINT

- 3.5

Thánh John

RIO

RIO DE JANEIRO

- 3

Rio de Janeiro

FEN

F. TỪ BẮC

-2

Fernando de

Noronha

RAI

BẠCH

- 1

Praia

* Kể từ tháng 12 năm 2013, chênh lệch múi giờ ở Moscow đã được đổi thành ngay bây giờ, nhưng đơn vị này không hỗ trợ. Đặt thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày thành BẬT và sử dụng sau 1 giờ.

d, Chế độ Bấm giờ thể thao StopWatch (STW) 

– Ấn nút C để đến chế độ Bấm giờ thể thao StopWatch (STW). [STW] được hiển thị ở trên cùng của màn hình trong khoảng 1 giây.

– Ấn nút A để chọn chế độ Lap times (LAP) hoặc Split times (SPL).

– Ấn nút D để bắt đầu bấm giờ, ấn thêm lần nữa để dừng.

– Ấn nút A để reset về zero.

– Ở chế độ StopWatch, ấn nút A để reset về zero.

– Sau đó giữ chặt nút A đến khi có tiếng beep, màn hình dưới sẽ nhấp nháy. Đây là chế độ chỉnh khoảng cách. Bạn có thể tự mặc định giá trị là dặm hay kilomet hay bất cứ đơn vị nào bạn thích.

– Sử dụng nút B(-) hoặc D(+) để thay đổi giá trị. Giá trị này chạy từ 0,1 đến 99,9.

– Sau khi chọn xong ấn nút A để thoát.

Màn hình lap / split sẽ tự động bị hủy sau khoảng 8 giây .

Sau khi bắt đầu đo, phép đo tiếp tục cho đến khi bạn chuyển sang chế độ khác hoặc nhấn nút B ngay cả khi vượt quá phạm vi đo .

Trong quá trình thiết lập lại Một nút khoảng 3 Bấm và giữ vài giây, trên hoặc hình ảnh động sẽ được hiển thị trên sân khấu được bật để không hiển thị được. Một lần nữa Một công tắc để hiển thị và bấm và giữ nút để.

Bộ nhớ 121 có mặt trong số, và ngày và thời gian mà bạn bắt đầu, giá đỡ -flops vào bộ nhớ thời gian phân chia.

 • Ngày và thời gian, đo 1 lần ( reset để từ khi bắt đầu cho đến khi ) mỗi, 1 sử dụng bộ nhớ này.
 • Thời gian ghép / chia sử dụng một bộ nhớ cho mỗi phép đo .

Ví dụ 1) Đo lường cho đến khi bạn thiết lập lại từ đầu các lần nếu bạn

Ngày / Thời gian + Gói 120 = 121

Ví dụ 2) Khi thực hiện nhiều phép đo

(Đo lường 1) Ngày / Thời gian + 60 vòng = 61

Đo lường 2) ngày và thời gian + đùi 59 này = 60 hiện tại có tổng cộng 121 hiện tại

Thời gian bộ nhớ  

Dữ liệu được đo khi nhấn nút được lưu trữ như sau.

Nhấn để bắt đầu khi thiết lập lại .

Bắt đầu ghi âm mới và ghi nhớ ngày và thời gian.

Nhấn để dừng lại.

Dừng đo. Tuy nhiên, không có bộ nhớ.

Nhấn để khởi động lại.

Tiếp tục đo lường. Tuy nhiên, không có bộ nhớ.

Nhấn để đo thời gian ghép chia .

Lập / chia thời gian ghi nhớ để Lee.

Nhấn để thiết lập lại

Để làm

Lần cuối / thời gian chia tay

Ký ức

bấm giờ thể thao

cách chỉnh bấm giờ

e. Chế độ đếm ngược Countdown (TMR) 

– Có thể setup thời gian đếm ngược từ 1 phút cho đến 24h. Khi hết giờ thì sẽ có tiếng beep.

+ Ấn nút C đến chế độ TMR.

+ Giữ chặt nút A đến khi có tiếng beep. Lúc này màn hình dưới sẽ nhấp nháy. Ấn nút B hoặc D để điều chỉnh thời gian muốn đếm ngược. Sau đó ấn nút A để thoát.

+ Ấn nút D để bắt đầu đếm ngược. Ấn thêm lần nữa để tạm dừng và ấn thêm 1 lần nữa để tiếp tục. Ấn nút A để reset về ban đầu.

+ Khi chạy về Zero thì đồng hồ sẽ có tiếng beep trong 10s hoặc có thể dừng kêu bằng cách ấn bất kỳ nút nào.

f. Chế độ Báo thức (ALM)

cách chỉnh giờ báo thức

– Ấn nút C để chuyển đến chế độ Báo thức (ALM).

– Dùng nút D để chuyển qua lại giữa AL1-AL4-SNZ-SIG

– AL1 đến AL4: có 4 giờ báo thức khác nhau.

– SNZ: Chế độ nhắc báo thức Snooze sẽ lặp lại tất cả 7 lần và cứ 5 phút mỗi lần nếu được bật.

– SIG: Có âm báo ngắn mỗi khi đồng hồ chỉ 3h00; 15h00….

+ Từ AL1 đến AL4, giữ nút A đến khi có tiếng beep, sử dụng 2 nút B, D để chỉnh giờ mong muốn, sau đó ấn nút A thêm lần nữa. Để tắt bật báo thức ấn nút A 1 lần, màn hình sẽ hiển thị ON/OFF.

+ Ở chế độ SNZ và SIG, ấn nút A 1 lần để bật và tắt.

– Khi chuông đang kêu, ấn bất kỳ nút nào để tắt chuông.

t, Cách tắt âm thanh của đồng hồ

Bạn có thể đặt âm thanh hoạt động phát ra khi nhấn nút.

 Trong chế độ thời gian Một nút khoảng 2 Bấm và giữ giây , để chuyển sang màn hình thiết lập thành phố quê hương. 

Mã thành phố nhấp nháy.

C nút của âm thanh hoạt động lần bấm ON / OFF thiết để chuyển sang một hằng số. 

 Tham khảo trang 22

[KEY] hoặc [MUTE] nhấp nháy ở đầu màn hình .

 Nhấn nút để đặt âm thanh hoạt động thành BẬT [KEY hoặc TẮT [MUTE] .  

 Tham khảo

 • Các hoạt động âm thanh OFF khi bạn có, [ ] dấu ấn là một điểm đèn lên. 
 • Ngay cả khi cài đặt âm thanh hoạt động TẮT , âm báo thức, tín hiệu thời gian và âm thanh hết thời gian sẽ phát ra.

Một bằng cách nhấn vào âm thanh hoạt động nút ON / OFF thiết thức để hoàn thành. 

tắt âm đồng hồ

g, Chế độ đèn tự động Illumination (LT) 

– Ấn nút B để bật đèn LED ở bất cứ chế độ nào. Có 2 lựa chọn là đèn sáng 1,5s hoặc 3s. Cách chỉnh như sau: Ở chế độ chỉnh giờ, giữ nút A đến khi có tiếng beep, ấn nút C đến khi hiện LT1 hoặc LT3. Dùng nút D để chuyển đổi giữa 2 lựa chọn này. Sau khi chọn xong ấn nút A để thoát.

2, Đồng hồ Casio STL-S100H chống nước bao nhiêu m?

Đồng hồ Casio STL-100H có khả năng chống nước 100m giúp bạn thoả sức tham gia hoạt động ngoài trời mà không cần lo lắng sản phẩm có thể bị vào nước. 

 

Cho cuộc sống hàng ngày

Không thấm nước

Gia cố chống thấm cho cuộc sống hàng ngày

5 thanh

Không thấm nước

10 thanh

Không thấm nước

20 thanh

Không thấm nước

Hiển thị

Mặt đồng hồ hoặc

Ký hiệu trên nắp sau

"THANH"

Không ký hiệu

5 thanh

10 thanh

20 thanh

 

 

(

Rửa mặt, mưa

Công việc nước, bơi lội

×

Lướt ván

×

×

Lặn da

Ngập nước)

×

×

 • Vui lòng tránh sử dụng lặn chuyên dụng = lặn biển ( sử dụng xi lanh khí ) .

● "Để xem các bề mặt hoặc các trường hợp sau Water RESIST " hoặc " Bar"và những người không được hiển thị hoặc đã trở thành một cấu trúc Boase vì dây đeo, nếu phát ra một lượng lớn mồ hôi, hoặc ở một nơi ẩm ướt sử dụng hoặc sử dụng trực tiếp, chẳng hạn như tiếp xúc với nước, xin vui lòng tránh được.

● Vui lòng tránh sử dụng sau đây ngay cả với các mẫu chống nước. Nó có thể làm giảm hiệu suất chống thấm nước hoặc mờ bên trong kính. 

  • Vận hành vương miện và các nút "dưới nước" và "với nước trên đồng hồ"
  • Sử dụng khi tắm
  • Sử dụng trong môi trường nóng và ẩm như hồ bơi nước nóng hoặc phòng tắm hơi.
 • Sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy rửa khi rửa tay / rửa mặt / làm việc nhà với đồng hồ trên tay.

● Khi ngâm trong nước biển được rửa bằng nước ngọt, xin vui lòng lau muối và bụi bẩn có.

● Nên thay thế bao bì định kỳ (2 đến 3 năm như một hướng dẫn để duy trì khả năng chống thấm nước .

● Khi thay thế pin, do đó làm bài kiểm tra không thấm nước, xin vui lòng cho chúng tôi biết đại lý của bạn hay "đại diện dịch vụ sửa chữa" luôn kỹ thuật đặc biệt đòi hỏi một công cụ .

● Một số mẫu đồng hồ chống nước sử dụng dây da do thiết kế của chúng, nhưng tránh sử dụng trực tiếp với nước , chẳng hạn như nước hoặc bơi, có dây đeo bằng da .

● Mặt trong của kính có thể phun sương khi đồng hồ được làm mát nhanh chóng, nhưng không có vấn đề gì miễn là sương mù biến mất ngay lập tức. Chênh lệch nhiệt độ giữa không khí bên ngoài và bên trong đồng hồ trở nên lớn, chẳng hạn như khi vào phòng từ phòng ngoài trời nóng vào mùa hè và tiếp xúc với không khí lạnh gần cửa thoát điều hòa, hoặc ra khỏi phòng ấm vào mùa đông và chạm vào.